Thursday, January 1, 2009

Snälla Georg Wilhelm Friedrich, varför denna förebrående blick?


Så damp den då ner i brevinkastet, den första svenska översättningen av Andens fenomenologi. Genast känns det som om den stirrar förebrående på mig. När kommer jag att ha tid till den här luntan, som inte bara är omfångsrik utan dessutom ökänt svår? Jag skulle vilja läsa den med ledning av någon kunnig, eller i en grupp med några andra nybörjare. Sugen, någon?
Hegel - och Kant också, för den delen - är besvärande ur bildningssynpunkt: det går att genom referat skaffa sig en uppfattning om deras filosofi, och det är lätt att se dess oerhörda betydelse. Att fördjupa sin ytliga kännedom känns som ett naturligt steg, men att faktiskt sätta sig ner och läsa dem känns inte alls naturligt. Jag har för mig att Henrik Schück yttrade att han "hellre skulle ha njurgrus än läsa tysk filosofi" - och när man konfronteras med de närmast fysiska svårigheter det innebär att läsa Kant och Hegel är man för ögonblicket beredd att instämma. En slags förening av knarrig gubbprosa och ungdomlig oreda, om nu en syntes av de två sakerna låter sig tänkas. Det är inte på något sätt angenämt, och inspirerande bara på ett abstrakt plan. Dessutom har jag bestämt mig för att ägna den relativt fria månad jag har framför mig åt något mer omedelbart stimulerande. Hegel får nog tyvärr samla damm tills vidare. Här kunde jag klandra mig själv för min tendens till impulsköp via Bokus, mina fladdriga läsvanor och annat, men jag är ändå nöjd med att ha köpt boken medan den finns i handeln, och med att stöda ett företag av den här typen. När man tänker efter bör vi nog vara stolta över översättningen till svenska av filosofiska klassiker. De två senaste decennierna har gett oss bl a Platons samlade verk, Husserls Logiska undersökningar, Kants tre kritiker, Spinozas Etiken och Hobbes Leviathan. Att utgivningen av Nietzsches samlade verk tycks stannat av är det enda som stör bilden av en strålande samlad insats. Ironiskt, med tanke på att de böckerna har en given publik, medan t ex Hobbes nog hamnar på småstadsbiblioteken med etiketten "denna bok har införskaffats med hjälp av statligt inköpsbidrag".

No comments: