Friday, January 16, 2009

Och aldrig skall de mötas...eller?

Då och då kommer jag över, kanske främst i den angloamerikanska världen, artiklar som den här. Att evolutionsbiologer pratar strunt när de lämnar labbet finns det många exempel på, men det blir sällan så frapperande som när de vill förklara litteraturen. Jag vet inte vad som är mest genant: att den här typen av undersökningar ibland sägs vara "the future of literary studies", eller att vetenskapsmännen tar sådan här "forskning" på allvar. Det är kort sagt det värsta av två världar: litteraturförståelse utan estetisk skolning eller känsla för nyanser, och vetenskap utan sunt förnuft. I princip borde det inte finnas några hinder för en korsbefruktning mellan de exakta vetenskaperna och humanioran; man kunde tänka sig psykologiska studier av exempelvis poesi och kreativitet, eller något i den riktningen. Men än så länge är spåren minst sagt förskräckande.

No comments: