Wednesday, March 19, 2008

Prästen och Pulcinella

Jag hittade följande anekdot i en bok av Alberto Manguel, och kom att tänka på att det kanske inte bara är i vår tid som kyrkan förgäves försökt vara "hipp": I 1600-talets Neapel blev de folkliga skådespelen (commedia dell'arte) och deras stående figurer enormt populära, särskilt den spanske puckelryggen Pulcinella. "han blev så populär att en präst, som till varje pris ville fånga sina åhörares uppmärksamhet, placerade sig alldeles intill scenen, höll upp ett krucifix och utropade: 'Här ser ni den verklige Pulcinella!'"

No comments: